Mjesečne aukcije

“Vaše ponude od sada preko web-a”

Mjesečni kapaciteti:
 

Mjesecna aukcija za dodjelu prekogranicnih prenosnih kapaciteta za decembar 2014. bice održana 12.11.2014.
Na aukciji ce biti ponuđeni prenosni kapaciteti saglasno priloženoj tabeli:

Šifra alokacionog perioda je: : 201412001 (1-31. decembar)

aukcija granicars-meme-rsba-meme-baal-meme-al
Godisnji AAC100100100100100100
Mjesecni ATC15015010010075100
Dnevni ATC10075050250
Ukupni ATC350325200250200200

Cijena alociranog kapaciteta jednaka je cijeni u slučaju zagušenja iz ponude koju je dao Učesnik alokacione aukcije i ne može biti niža od 0.10 EUR/MWh.
Podnošenje ponuda može se obaviti navedenog dana u periodu od 9:00 do 11:00 h.

Sav nedodijeljeni mjesečni kapacitet biće ponuđen na dnevnim aukcijama.

Info
Telefon, fax

 

 

 

 

Adresa: Moskovska 39
Mjesto: 81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 414-709
FAX: +382 20 225-962

Aukcija za naredni mjesec
 

 
Log In
   
 
 
 
Register
Recover password
by Nono